दात्यांना फायदे

 • आपण जर देणगी दिली तर १९६१ च्या आयकर कायद्यानुसार आपल्याला कलम ८० जी नुसार सुट देण्यात येईल.
 • समाजात एका वेळची स्थायी गुतंवणूक.
 • सामुदायिक प्रतिमा सुधारा
 • देणगी दिल्याचे समाधान
 • तुम्ही दिलेल्या थोर मदतीसाठी व सहकार्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कौतुक आणि दाद
Full Name*
Address*
Company Name*
Country*
PAN Number
Email ID*
Mobile Number*
Select Category*
Donation Amount*
Message

आपण कसे दान करू शकता?

 • क्रेडिट कार्ड द्वारे

 • आपण क्रेडिट कार्ड द्वारे अदा करू इच्छित असल्यास
 • किंवा
 • डेबिट कार्ड द्वारे

 • तुम्ही डेबिट कार्ड द्वारे अदा करू इच्छित असल्यास
 • किंवा
 • इंटरनेट बँकिंग द्वारे

 • आपण इंटरनेट बँकिंग द्वारे पैसे अदा करू इच्छित असल्यास
 • किंवा
 • रोख / धनादेश द्वारे

 • आपण रोख / धनादेश द्वारे पैसे अदा करू इच्छित असल्यास